Masel Group logo
1 2 3 4 5

Skrati vožnju, proveri svoje znanje - IQ test br. 2

* Kliknite na pitanje da biste prikazali odgovor

1.
Asteci su za Meksiko isto što i Inke za
 1. A. Brazil
 2. B. Atlantidu
 3. C. Peru
 4. D. Vavilon
C. Peru
2.
Kada se oblik levo savije po isprekidanoj liniji, koji oblik od ponuđenih pravi?
 1. A.
 2. B.
 3. C.
 4. D.
B.
3.
Nastavi niz

3, 9, 6, 12, 9, 15, 12, 18...

 1. A. 11
 2. B. 14
 3. C. 15
 4. D. 21
C. 15
4.
Ako dva daktilografa kucaju 2 strane za 5 minuta, koliko je potrebno daktilografa da otkuca 20 strana za 10 minuta?
 1. A. 5
 2. B. 15
 3. C. 10
 4. D. 20
C. 10
5.
Ako presložite slova u reči NKIOAOKP dobićete ime
 1. A. životinje
 2. B. grada
 3. C. reke
 4. D. planine
D. planine - Kopaonik
6.
Koji od oblika treba izbaciti?
 1. A.
 2. B.
 3. C.
 4. D.
D.
7.
Koliko trouglova ima u ovom dijagramu?
 1. A. 9-11
 2. B. 11-13
 3. C. 13-15
 4. D. 15-17
D. 15-17
8.
Koji broj treba da nastavi niz?

4, 5, 8, 17, 44...

 1. A. 57
 2. B. 68
 3. C. 92
 4. D. 125
D. 125
9.
Koja šema treba da nastavi niz?
 1. A.
 2. B.
 3. C.
 4. D.
B.
10.
Ako vam doktor da 3 tablete da pijete na svakih pola sata, koliko će vam vremena trebati da popijete sve tablete?
 1. A. sat i po
 2. B. sat vremena
 3. C. dva sata
 4. D. pola sata
B. sat vremena
{nice1}
Design by Vladimir Jovanović