Kako prevesti film

 

Film kao globalna umetnost nastaje u različitim krajevima sveta, pa tako i na različitim jezicima, pa je zbog njegovog razumevanja i užitka koji pruža ponekad neophodno prevođenje, odnosno titlovanje na željeni jezik. Kako na našim prostorima mali procenat ljudi filmove gleda u bioskopima, a isto tako i veoma retko kupuju, pa su najčešće baze i izvori filmova torenti ili razni sajtovi sa kolekcijama filmova.


Film kao globalna umetnost nastaje u različitim krajevima sveta, pa tako i na različitim jezicima, pa je zbog njegovog razumevanja i užitka koji pruža ponekad neophodno prevođenje, odnosno titlovanje na željeni jezik. Kako na našim prostorima mali procenat ljudi filmove gleda u bioskopima, a isto tako i veoma retko kupuju, pa su najčešće baze i izvori filmova torenti ili razni sajtovi sa kolekcijama filmova.

 

Kako ubaciti titlove (prevode) u film

Titlovi za filmove dostupni su na mnogim stranicama (titlovi.com, i sl.), pa kada odaberete neku od stranica za prevod, pristupite sljedećem:

  • Skinite prevod za željeni film
  • Otvorite prevod sa nekim programom za dekompresiju (kao što  je npr. WinRAR), zatim prevod filma stavite u isti folder u kojem se nalazi i film
  • Većina playera automatski pokreće film, a uz njega i prevod
  • Ako se desi da se prevod ne pokrene, možete ga ručno učitati iz menija programa, a ova opcija najčešće se može naći pod nazivom import subtitles (učitaj subtitlove)
  • Ako snimate film na CD ili DVD za playere koji su spojeni na TV, poželjno je da se svaki film stavi u zaseban folder sa odgovarajućim prevodom
  • Formati koji se preporučuju i koje čita većina playera su txt, srt, sub.Šta je to Subtitle workshop
   1.Subtitle Workshopprogram koji se koristi za izradu titlova.

2. Šta prvo da uradim pri pokretanju Subtitle Workshopa?
Prva radnja koju treba da obavite jeste da učitate film koji ste odabrali. Ovu operaciju ćete izvršiti tako što ćete koristiti opciju”Movie -> Open”.  Nakon toga film će se pojaviti  na desnoj strani ekrana i pomoću njega imaćete mogućnost da pratite dijaloge koji se dešavaju.

3. Kako da titlujem odabrani film?
Kako biste titlovali film prvo idite na opciju “File -> New Subtitle“. Nakon ovoga dobićete dokument u koji treba da ukucate prevod. Film se titluje tako što na početku dijaloga ide na opciju “Insert”, odnosno ide na  dugme koje ostavlja prostor za unošenje titla. Nakon toga pustite film da ide, a sami pritom ocenite koliku rečenicu ćete uzeti da prevodite. Tako rečenica može da bude veoma kratka, npr. „Doviđenja.“  ili može da bude duga kao npr. “Šta se dešava s tobom?”. Pritom kad pritisnete “Enter” dok kucate, označava se prelazak u novi red (titl iz dva reda).

4. Šta da radim kad mi titl nije usklađen sa govorom?
Prilikom početka svakog izgovora na filmu idite na opciju “Ctrl”+”Space”, što će učiniti da se film u tom momentu stopira (pauzira). U desnom delu Shortcut-ova moći ćete da vidite u kojem momentu ste zaustavili film, a to vreme onda treba da unesete u polje pod nazivom „Show“.  Ova opcija vam istovremeno označava početak prikazivanja titla na ekranu, dok  opcija “Hide” znači kraj prikazivanja titla na ekranu.

5. Kako da sve ovo  snimim?
Idite na opciju pod nazivom “File -> Save”, a nakon toga odaberite format prevoda “SubRip” (SRT).

6. Šta ako već imam titl ali je na engleskom jeziku (il bilo kojem drugom jeziku koji je vama razumlljiv). Kako njega da prevedem?
Za ovo vam je najbolje da prvo učitate film, tako da na taj način možete da pratite sve što se dešava kao što su dijalog, lice i rod, a zatim otiđite na opciju “File -> Load Subtitle” i učitajte prevod. U ovom slučaju na ekranu će vam se pojaviti mnoštvo rečenica koje su razvrstane po vrstama. Svaka ova vrsta označava jednu rečenicu koja će biti prikazana na ekranu. Nakon toga kliknite na jednu od njih u delu gde piše tekst i tada će vam se pojaviti ista ta rečenica. Ovu rečenicu tada prekucajte na naš jezik i tako do samog kraja, sve dok celi film ne bude preveden.

7. Kako mogu da znam da li titl može da stane na ekran?
Uhvatite mišem deo ispod “Button Bara” (Play, Stop….) i tada ga spustite maksimalno na dole koliko možete. Tu će vam se prikazivati realna veličina, kao i izgled titla u filmu.

8. Šta da radim ako imam već šablon prevoda, ali on ne odgovara filmu koji ja posedujem?

Ovaj problem možete lako da rešite tako što ćete otići na opciju Edit->Timings->Set Delay,  i tada će se pojaviti opcija za pomerenje celog titla unapred ili unazad. Ako želite da procenite koliko vaš titl zaostaje ili prednjači, pustite film da ide i uočite kada glumac izgovara prva rečenicu, a posle toga dodajte ili oduzmite razliku u vremenu između šablona (titlla) i odabranog filma i tada bi trebalo da se sve centrira kako treba i uskladi.   9.Šta ako mi se i nakon ovoga titl ne poklapa sa filmom?

Ako se ovo ipak desi, tada pokušajte ponovo da odete na opciju Edit->Timings->Time Adjust, a nakon toga ukucajte pojavljivanje prve i poslednje reči u odabranom filmu, te bi zatim program trebalo da sam centrira i uskladi titl onako kako odgovara.