Ribolovni turizam NP Đerdap

Dunav kroz Nacionalni park Đerdap protječe u dužini od oko 100 km, od 1040 do 940 km vodenog toka. Podijeljen je na tri klisure Golubački grad, dužine 14,5 kilometara i najmanje širine 230 metara, Gospođin vir, dužine 15 kilometara i najmanje širine 220 metara i klisura Velikog i Malog kazana dužine 19 kilometara i najmanje širine 140 metara i tri kotline Ljupkovska, Donjomilanovačka i Oršavska. Na svim ovim terenima postoji dosta pogodnih terena za sve vidove rekreativnog ribolova. U kotlinama je zastupljen prije svega ribolov na šarana i njemu slične vrste riba – babušku, deveriku, krupatica, šljivara, dok se u klisurama prije svega love som i smuđ, kao grabežljive vrste riba. Continue Reading